Teyrnged i ddyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhort Talbot

NS4C 03/10/2021

Mae teulu dyn 60 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhort Talbot wedi rhoi teyrnged iddo.

Bu farw Paul 'Walter' Watkins, oedd yn fecanydd o Draethmelyn, wedi gwrthdrawiad ar feic modur ar ffordd yr A4241 rhwng cylchdro Ffordd Afan a Pharc Ynni Baglan ychydig cyn 16:45 ddydd Gwener. 

Dywedodd y teulu fod Mr Watkins yn ddyn parchus, oedd â diddordeb mawr mewn beicio modur, ac roedd ei holl deulu a'i gyfeillion yn ei garu.

Roedd yn weithiwr "ffyddlon" i gwmni Mount Motorcycles lle bu'n gweithio ers sawl blwyddyn. Yn wreiddiol o Sgiwen, roedd Mr Watkins yn "ddyn adnabyddus" yn yr ardal. Mae ffrindiau iddo wedi ei ddisgfrio fel "rhywun ysbrydoledig" ac yn "ffrind a mecanydd beic gorau byddai unrhyw un wedi'i dymuno i'w gael". 

Ychwanegodd y teulu "nad oedd geiriau i ddisgrifio’r golled" ar hyn o bryd.

Mae Heddlu De Cymru yn parhau â'r ymchwiliad ac yn apelio i unrhyw un oedd yn teithio ar y ffordd bryd hynny a welodd y gwrthdrawiad neu a allai fod â lluniau dashfwrdd sy’n dangos y gwrthdrawiad i gysylltwch â nhw trwy ffonio 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2100345582.