Paratoi am ddiwrnod i’r brenin gyda Gŵyl Elvis ar ei newydd wedd

NS4C 24/09/2021

Bydd Gŵyl Elvis yn cael ei chynnal ar ei newydd wedd ym Mhorthcawl eleni gyda chyfyngiadau Covid-19.

Mae’r ŵyl flynyddol sy’n dathlu bywyd y brenin Roc a Rôl, Elvis Presley, yn uchafbwynt yng nghalendr blynyddol ei gefnogwyr pennaf.

Ar ôl gorfod gohirio’r digwyddiad llynedd, bydd yr ŵyl yn para tri diwrnod yn y Grand Pavillion ym Mhorthcawl eleni gan ddechrau ddydd Gwener 24 Medi.

Yn unol â chanllawiau Covid-19 mewn theatrau ar draws Cymru, bydd nifer o gyfyngiadau mewn lle yn yr ŵyl eleni.

Bydd y theatr yn cael ei lanhau rhwng sioeau a bydd hi ond yn bosib mynychu trwy archebu tocyn o flaen llaw.

Mae Heddlu De Cymru wedi gofyn i bobl fod yn ofalus ac “yfed yn gyfrifol” dros y penwythnos.

Dywedodd yr Arolygydd Plismona Lleol, Mark Davies: "Bydd ein swyddogion o gwmpas y lle, ynghyd â cheffylau a chŵn yr heddlu, i gadw pawb yn ddiogel dros y tri diwrnod.

“Ein blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel a byddwn yn cymryd pa gamau bynnag sydd eu hangen er mwyn gwneud hynny. Fy neges i bawb yw mwynhewch eich hunain, ond gwnewch hynny'n gyfrifol – diolch yn fawr iawn.”

Llun: Elvis Porthcawl [Twitter]