Person wedi marw wrth i Gorwynt Ida achosi difrod yn Louisiana

The Guardian

Mae un person wedi marw wrth i Gorwynt Ida gyrraedd talaith Louisiana yn yr UDA. 

Yn ôl The Guardian, mae'r corwynt, sydd wedi ei uwchraddio i Gategori 4, wedi effeithio cyflenwad trydan yn New Orleans, gwrthdroi llif yr Afon Mississippi ac achosi toeau tai i ddymchwel. 

Cafodd y farwolaeth gyntaf ei chofnodi ar ôl i goeden ddisgyn ar dŷ, yn ôl adroddiadau. 

Daw hyn 16 mlynedd ers i Gorwynt Katrina achosi difrod mawr yn Louisiana a Mississippi.

Darllenwch y stori'n llawn yma