Gohirio rhai triniaethau oherwydd prinder tiwbiau gwaed

Golwg 360

Mae pryderon wedi’u codi yn sgil prinder tiwbiau profi gwaed yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r tiwbiau sy’n cael eu defnyddio i anfon samplau gwaed i labordai i’w profi yn cael eu cynhyrchu gan gwmni BD yn yr Unol Daleithiau.

Mae Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi cynghori i ohirio profion fitamin D dros dro, ac mae angen aros yn hirach na’r arfer rhwng pob prawf gwaed rheolaidd pan fo hynny’n ddiogel yn glinigol.

Darllenwch y stori’n llawn yma.