Cyhuddo dyn wedi ymosodiad rhyw yng Nghaerdydd

NS4C

Mae dyn 19 oed wedi ei gyhuddo o ddau achos o dreisio yn dilyn ymosodiad ym Mharc Bute, Caerdydd.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn ystod oriau man y bore dydd Iau, 15 Gorffennaf. 

Bydd Tyler Higgins o'r Waun Ddyfal yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun.

Mae'n parhau yn y ddalfa.

Llun: Neil Schofield-Hughes