Ehangu cyfleoedd i fwyta ac yfed yn yr awyr agored

Golwg 360

Mae mesurau’n debygol o gael eu cyflwyno i’w gwneud yn haws i gaffis a thafarnau osod byrddau y tu allan fel y gall pobl fwyta ac yfed yn yr awyr agored, yn ôl Golwg360

Mae disgwyl i’r Prif Weinidog Boris Johnson gyhoeddi’r mesurau hyn fel rhan o strategaeth newydd i adfywio canol trefi o dan Gronfa Codi’r Gwastad (Levelling Up Fund) Llywodraeth Prydain.

Mae’r Gronfa’n rhan o addewid ganddo yn Etholiad Cyffredinol 2019 i helpu hybu’r economi mewn rhanbarthau ledled y Deyrnas Unedig.

Darllenwch y stori'n llawn yma