Newyddion S4C

Microsoft am greu 120 o swyddi yng Nghasnewydd

03/07/2024
Hen safle ffatri Quinn Radiators Casnewydd

Mae cwmni Microsoft yn bwriadu creu 120 o swyddi newydd yng Nghasnewydd wrth iddyn nhw agor canolfan ddata ar gyrion y ddinas.

Mae cynghorwyr y ddinas wedi rhoi caniatâd cynllunio i'r cwmni adeiladu dwy uned ar hen safle ffatri Quinn Radiators. 

Bydd hen adeiladau'r ffatri'n cael eu dymchwel.

Bydd y ganolfan newydd yn gweithredu storfa ddata i'r "cwmwl", a bydd hefyd yn cynnwys tyrrau 14 medr o uchder ar gyfer generadur. 

Mae'r cais wedi cael croeso gan y cyngor, sy'n ceisio denu mwy o gwmnïau o'r math yma i Gasnewydd.

Fel rhan o'r caniatâd cynllunio, bydd Microsoft yn cyfrannu £104,000 er mwyn gwella cyfleusterau cerdded a beicio ar hyd llwybr Celtic Way.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.