Chwilio am emyn fwyaf poblogaidd Cymru

NS4C

Mae Dechrau Canu Dechrau Canmol wedi lansio ymgyrch i ddod o hyd i emyn fwyaf poblogaidd Cymru. 

Fel rhan o ddathliadau'r rhaglen yn 60 oed, fe fydd y dewis sy'n dod i'r brig yn cael ei datgelu mewn rhaglen arbennig yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd yn yr Hydref.

Bydd y cyflwynydd Huw Edwards yn datgelu’r cyfan, gyda pherfformiadau wedi’u trefnu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Cafodd rhestr hir o 20 emyn poblogaidd ei llunio gan banel o arbenigwyr.

Yr Emynau

Arwelfa - Arglwydd gad im dawel orffwys

Blaenwern - Tyred Iesu i'r anialwch

Bro Aber - O tyred i'n gwaredu, Iesu Da

Bryn Myrddin - Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb

Builth - Rhagluniaeth fawr y nef

Clawdd Madog - Os gwelir fi bechadur

Coedmor - Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Cwm Rhondda - Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd

Dim ond Iesu - O fy Iesu bendigedig

Ellers - Pan fwyf yn teimlo'n unig lawer awr

Godre'r Coed - Tydi sy'n deilwng oll o'm cân

Gwahoddiad - Mi glywaf dyner lais

In Memoriam - Arglwydd Iesu arwain f'enaid

Pantyfedwen - Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist fab Duw

Penmachno - Ar fôr tymhestlog teithio rwyf

Pennant - Dyma gariad fel y moroedd

Rhys - Rho im yr hedd

Sirioldeb - Un fendith dyro im

Ty Ddewi - Mi dafla maich oddi ar fy ngwar

Tydi a roddaist - Tydi a roddaist liw i'r wawr

Yn rhan o'r panel roedd Dr Rhidian Griffiths, Huw Tregelles Williams, Delyth Morgans Phillips, Rhiannon Lewis, Trystan Lewis, Parchedig Rob Nicholls, Rhodri Darcy, Parchedig John Gwilym Jones, Catrin Angharad Jones, Mererid Hopwood, John S Davies a Karen Owen.

‘Barn bendant iawn’

Wrth lansio’r bleidlais, dywedodd Huw Edwards:  "Mae gen i farn bendant iawn ar yr emyn gorau! Tybed a fydd pobl Cymru yn cytuno?

"Dyma gyfle arbennig i ddathlu elfen bwysig o'n diwylliant, a gwneud hynny gyda chymorth miloedd o wylwyr S4C.

"Edrychaf ymlaen at ddatgelu'r canlyniad a llywio'r dathlu yn Neuadd Dewi Sant yn yr hydref.

Mae modd pleidleisio ar wefan s4c.cymru/dechraucanu ac mae'r dyddiad cau am hanner nos ar 30 Awst 2021.

Llun: S4C