Newyddion S4C

Etholiad 2024: Pwy yw'r ymgeiswyr yn etholaethau Cymru?

Etholiad 2024

Dyma’r holl ymgeiswyr sy’n sefyll yn y 32 etholaeth yng Nghymru yn yr Etholiad Cyffredinol ar 4 Gorffennaf.

 

Image
Aberafan Maesteg

Aberafan Maesteg

Captain Beany - Annibynnol 

Colin Deere – Plaid Cymru

Justin Griffiths – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Mark Griffiths - Reform UK

Nigel Hill - Y Blaid Werdd

Stephen Kinnock – Y Blaid Lafur

Abigail Mainon – Y Blaid Geidwadol

Rhiannon Morrisey - Heritage Party 

 

Image
Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe

Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe

David Chadwick – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Matthew Dorrance – Y Blaid Lafur

Emily Durrant-Munro – Plaid Cymru

Jonathan Harrington - Plaid Diddymu'r Cynulliad

Adam Hill – Reform UK

Fay Jones – Y Blaid Geidwadol

Amerjit Kaur-Dhaliwal – Y Blaid Werdd

Lady Lily the Pink - Monster Raving Loony Party

 

Image
Alun a Glannau Dyfrdwy

Alun a Glannau Dyfrdwy

Edwin Duggan - Annibynnol

Jeremy Kent – Y Blaid Geidwadol

Karl MacNaughton – Y Blaid Werdd

Richard Marbrow – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Jack Morris – Plaid Cymru

Vicky Roskams – Reform UK

Mark Tami – Y Blaid Lafur

 

Image
Bangor Aberconwy

Bangor Aberconwy

Thomas Clark – Reform UK

Petra Haig – Y Blaid Werdd

Claire Hughes – Y Blaid Lafur

Katherine Jones - Socialist Labour Party

Steve Marshall - Climate Party

Robin Millar - Y Blaid Geidwadol

Rachael Roberts – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Catrin Wager – Plaid Cymru

 

Image
Blaenau Gwent & Rhymni

Blaenau Gwent & Rhymni

Anne Baker – Y Blaid Werdd

Hannah Jarvis – Y Blaid Geidwadol

Jackie Charlton – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Robert Griffiths - Communist Party of Britain

Yas Iqbal - Workers Party

Niamh Salkeld – Plaid Cymru

Nick Smith – Y Blaid Lafur

Mike Whatley - Annibynnol

Stewart Sutherland - Reform UK

 

Image
Bro Morgannwg

Bro Morgannwg 

Alun Cairns – Y Blaid Geidwadol

Stuart Field - Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Ian James Johnson – Plaid Cymru

Lynden Mack – Y Blaid Werdd

Kanishka Narayan – Y Blaid Lafur

Steven Rajam – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Toby Rhodes-Matthews – Reform UK

Steven Sluman - Annibynnol

 

Image
Caerfyrddin

Caerfyrddin

Will Beasley - Y Blaid Werdd

Nick Beckett – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Nancy Cole - Women's Equality Party

Ann Davies – Plaid Cymru

David Mark Evans - Workers Party

Simon Hart – Y Blaid Geidwadol

Bernard Holton – Reform UK          

Martha O'Neil – Y Blaid Lafur             

 

Image
Caerffili

Caerffili

Steve Aicheler   - Y Democratiaid Rhyddfrydol

Chris Evans – Y Blaid Lafur

Brandon Gorman - Y Blaid Geidwadol

Joshua Kim - Reform UK

Mark Thomas – Y Blaid Werdd

Lindsay Whittle – Plaid Cymru

 

Image
Canol a De Sir Benfro

Canol a De Sir Benfro

Hannah Andersen - Women's Equality Party

Alistair Cameron – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Stephen Crabb - Y Blaid Geidwadol

Stuart Marchant – Reform UK

James Purchase – Y Blaid Werdd

Vusi Siphika - Annibynnol

Cris Tomos – Plaid Cymru

Henry Tufnell – Y Blaid Lafur

 

Image
Castell Nedd a Dwyrain Abertawe

Castell Nedd a Dwyrain Abertawe

Nida Chohan - Y Blaid Geidwadol

Helen Clarke – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Jan Dowden - Y Blaid Werdd

Carolyn Harris – Y Blaid Lafur

Andrew Jenkins – Plaid Cymru

David Richard – Reform UK

 

Image
Ceredigion Preseli

Ceredigion Preseli

Taghrid Al-Mawed - Workers Party

Tomos Barlow - Y Blaid Werdd

Jackie Jones – Y Blaid Lafur    

Ben Lake – Plaid Cymru        

Karl Robert Pollard - Reform UK

Aled Thomas Y Blaid Geidwadol   

Mark Williams – Y Democratiaid Rhyddfrydol      

 

Image
De Caerdydd a Phenarth

De Caerdydd a Phenarth

Stephen Doughty – Y Blaid Lafur

Simon Llewelyn - Reform UK

Anthony Slaughter - Y Blaid Werdd

Sharifah Rahman – Plaid Cymru

Ellis Smith - Y Blaid Geidwadol

Alex Wilson - Y Democratiaid Rhyddfrydol

 

Image
Dwyfor Meirionnydd

Dwyfor Meirionnydd

Tomos Day – Y Blaid Geidwadol

Karl Drinkwater – Y Blaid Werdd

Joan Ginsberg - Heritage Party

Phoebe Jenkins – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Lucy Murphy - Reform UK

Liz Saville Roberts – Plaid Cymru

Joanna Stallard – Y Blaid Lafur

 

Image
Dwyrain Caerdydd

Dwyrain Caerdydd

Rodney Berman – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Beatrice Brandon - Y Blaid Geidwadol

Lee Canning – Reform UK

Sam Coates – Y Blaid Werdd

Jo Stevens – Y Blaid Lafur

Cadewyn Skelley – Plaid Cymru

John Williams - Clymblaid Undebwyr Llafur a Sosialaidd

 

Image
Dwyrain Casnewydd

Dwyrain Casnewydd

Pippa Bartolotti - Annibynnol

Rachel Buckler – Y Blaid Geidwadol

Jonathan Clark - Plaid Cymru

Mike Ford - Heritage Party

Lauren James - Y Blaid Werdd

John Miller - Y Democratiaid Rhyddfrydol

Jessica Morden – Y Blaid Lafur

Tommy Short – Reform UK

 

Image
Dwyrain Clwyd

Dwyrain Clwyd

Alec Dauncey – Y Democratiaid Rhyddfrydol

James Davies – Y Ceidwadwyr

Becky Gittins – Y Blaid Lafur

Lee Lavery – Y Blaid Werdd

Paul Penlington – Plaid Cymru

Rob Roberts - Annibynnol

Kirsty Walmsley – Reform UK

 

Image
Gogledd Caerdydd

Gogledd Caerdydd

Gwynn Douglas - Reform UK

Irfan Latif – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Anna McMorrin – Y Blaid Lafur

Malcolm Phillips – Plaid Cymru

Meg Shepherd-Foster – Y Blaid Werdd

Joel Williams – Y Blaid Geidwadol

 

Image
Gogledd Clwyd

Gogledd Clwyd

Gill German – Y Blaid Lafur

Martyn Hogg – Y Blaid Werdd

Darren Millar – Y Blaid Geidwadol

Jamie Orange – Reform UK

Paul Rowlinson – Plaid Cymru

David Wilkins – Y Democratiaid Rhyddfrydol

 

Image
Gorllewin Abertawe

Gorllewin Abertawe 

Torsten Bell – Y Blaid Lafur

Patrick Benham-Croswell - Reform UK

Gareth Bromhall - Clymblaid Undebwyr Llafur a Sosialaidd

Kenneth Jones - Y Blaid Werdd

Michael O'Carroll – Y Democrataid Rhyddfrydol

Tara-Jane Sutcliffe - Y Blaid Geidwadol

Gwyn Williams - Plaid Cymru

 

Image
Gorllewin Caerdydd

Gorllewin Caerdydd 

Alex Barros-Curtis – Y Blaid Lafur

James Hamblin – Y Blaid Geidwadol

Peter Hopkins – Reform UK

Keira Marshall – Plaid Cymru

Neil McEvoy - Propel: for a Free Wales

Manda Rigby – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Jess Ryan – Y Blaid Werdd

Ernest Urquhart - Annibynnol

Sean Wesley - Heritage Party

 

Image
Gorllewin Casnewydd ac Islwyn

Gorllewin Casnewydd ac Islwyn

George Etheridge - Annibynnol

Brandon Ham – Plaid Cymru

Mike Hamilton – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Nick Jones – Y Blaid Geidwadol

Ruth Jones – Y Blaid Lafur

Paul Taylor – Reform UK

Kerry Vosper – Y Blaid Werdd

 

Image
Gŵyr

Gŵyr

Tonia Antoniazzi – Y Blaid Lafur

Franck Banza – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Wayne Erasmus - Annibynnol

Chris Evans – Y Blaid Werdd

Marc Jenkins – Y Blaid Geidwadol

Kieran Pritchard – Plaid Cymru

Catrin Roberts – Reform UK

 

Image
Llanelli

Llanelli

Gareth Beer – Reform UK

Rhodri Davies – Plaid Cymru

Charlie Evans – Y Blaid Geidwadol

Nia Griffith – Y Blaid Lafur

Karen Laurence – Y Blaid Werdd

Chris Passmore – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Stan Robinson - UKIP

 

Image
Maldwyn a Glyndŵr

Maldwyn a Glyndŵr

Jeremy Brignell -Thorp - Y Blaid Werdd

Oliver Lewis – Reform UK

Glyn Preston – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Elwyn Vaughan – Plaid Cymru

Craig Williams – Y Blaid Geidwadol

Steve Witherden – Y Blaid Lafur

 

Image
Merthyr Tudful ac Aberdâr

Merthyr Tudful ac Aberdâr

Anthony Cole – Workers Party

Bob Davenport - Communist Party of
Britain 

Lorenzo de Gregori - Annibynnol

David Griffin – Y Blaid Werdd

Amanda Jenner – Y Blaid Geidwadol

Gerald Jones – Y Blaid Lafur

Jade Smith – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Gareth Thomas - Reform UK

Francis Whitefoot – Plaid Cymru

 

Image
Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Anita Boateng – Y Blaid Geidwadol

Iolo Caudy – Plaid Cymru

Debra Cooper – Y Blaid Werdd

Mark John - Annibynnol

Chris Elmore – Y Blaid Lafur

 

Image
Pontypridd

Pontypridd

Steven Bayliss - Reform UK

Joe Biddulph - Annibynnol

Jonathan Bishop - Annibynnol

Alex Davies-Jones – Y Blaid Lafur

Angela Karadog – Y Blaid Werdd

David Mathias – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Wayne Owen - Annibynnol

Wiliam Rees – Plaid Cymru

Jack Robson - Y Blaid Geidwadol

 

Image
Rhondda ac Ogwr

Rhondda ac Ogwr

Chris Bryant – Y Blaid Lafur

Owen Cutler – Plaid Cymru

Gerald Francis – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Christine Glossop – Y Blaid Werdd

Darren James – Reform UK

Adam Robinson – Y Blaid Geidwadol

 

Image
Sir Fynwy

Sir Fynwy

Ioan Bellin – Plaid Cymru

Ian Chandler – Y Blaid Werdd

David Davies – Y Blaid Geidwadol

June Davies - True & Fair Party

Catherine Fookes – Y Blaid Lafur

Owen Lewis - Annibynnol

Emma Meredith - Heritage Party

William Powell – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Max Windsor-Peplow – Reform UK

 

Image
Torfaen

Torfaen

Nikki Brooke - Heritage Party

Philip Davies – Y Blaid Werdd

Lee Dunning - Annibynnol

Nathan Edmunds – Y Blaid Geidwadol

Matthew Jones – Plaid Cymru

Brendan Roberts – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Nick Thomas-Symonds – Y Blaid Lafur

Ian Williams – Reform UK

 

Image
Wrecsam

Wrecsam

Paul Ashton - Plaid Diddymu'r Cynulliad

Sarah Atherton – Y Blaid Geidwadol

Charles Dodman – Reform UK

Beca Martin – Plaid Cymru

Tim Morgan – Y Blaid Werdd

Andrew Ranger – Y Blaid Lafur

Tim Sly – Y Democratiaid Rhyddfrydol

 

Image
Ynys Môn

Ynys Môn

Virginia Crosbie – Y Blaid Geidwadol

Leena Farhat – Y Democratiaid Rhyddfrydol

Emmett Jenner – Reform UK

Llinos Medi – Plaid Cymru

Martin Schwaller – Y Blaid Werdd

Sir Grumpus L Shorticus - Monster Raving Looney Party

Ieuan Môn Williams – Y Blaid Lafur

Sam Andrew Wood - Libertarian Party

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.