Newyddion S4C

Ysgolion Caerffili yn defnyddio ioga i wella ymddygiad disgyblion

05/06/2024
Plant yn gwneud ioga

Mae ysgolion yng Nghaerffili yn defnyddio dosbarthiadau ioga i wella ymddygiad disgyblion - a mae nhw'n dweud bod yr ymateb hyd yma yn galonogol.

Mae ioga yn un o nifer o gamau mae Cyngor Caerffili yn gymryd i ddelio â “ffactorau a allai fod yn sail i ymddygiad disgyblion”.

Dywedodd y mwyafrif o’r plant a gymerodd rhan fod y sesiynau’n bleserus a chymwynasgar.

Ac mae staff yn credu bod y sesiynau, ynghyd â hyfforddiant, wedi eu gwneud yn “fwy ymwybodol o sut a phryd i ddelio ag ymddygiad plant yn fwy priodol”.

Y bwriad yw lleihau'r nifer o waharddiadau yn ysgolion y sir, meddai'r cyngor.

Yn ôl adroddiad, mae'r nifer o ddisgyblion sy'n cael eu gwahardd yng Nghaerffili wedi codi’n flynyddol ers y pandemig. 

Yn y flwyddyn academaidd 2020/21, roedd 14 o ddisgyblion wedi eu gwahardd o ysgolion y sir.

Ond roedd y ffigwr wedi cynyddu i 36 o ddisgyblion yn 2021/22, ac yna 40 o ddisgyblion yn 2022/23.

'Effaith fawr'

Yn ôl staff yr ysgol, mae “lefelau cynyddol o ymddygiad aflonyddgar cyffredinol a pharhaus, llai o ymgysylltu, mwy o bryder, a llai o wydnwch” ymhlith plant.

Cyfaddefodd y cyngor bod ysgolion yn ei chael yn “anodd eu rheoleiddio”, gan arwain at fwy o waharddiadau.

Dywedodd Dr Kyla Honey, prif seicolegydd addysg y cyngor, nad yw cyfraddau gwahardd yr ardal “yn cymharu’n ffafriol” ag awdurdodau eraill Cymru.

Y gobaith yw y bydd sesiynau lles – sydd hefyd yn cynnwys therapi Lego – yn cael effaith gadarnhaol.

Mae rhai ysgolion wedi disgrifio’r mentrau fel rhai sy’n cael “effaith fawr” ac yn helpu disgyblion i “ddeall o ble mae eu pryder yn dod”.

Mae data cyfredol yn dangos 26 o waharddiadau ar draws Caerffili hyd yn hyn y flwyddyn academaidd hon.

Dywedodd y cyngor bod hyn yn awgrymu bod y ffigwr yn “gwastatáu” o gymharu â'r blynyddoedd diwethaf.

Llun: Wikimedia Commons

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.