Newyddion S4C

Merch yn y llys ar gyhuddiad o geisio llofruddio tri unigolyn yn Ysgol Dyffryn Aman

24/05/2024
Ysgol Dyffryn Aman

Mae merch 14 oed wedi ymddangos o flaen Llys y Goron Abertawe fore Gwener wedi ei chyhuddo o geisio llofruddio tri unigolyn yn dilyn digwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman.

Cafodd dwy athrawes, Fiona Elias a Liz Hopkin, yn ogystal â disgybl eu hanafu mewn digwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman yn Sir Gar ar 24 Ebrill.

Yn ystod y gwrandawiad ddydd Gwener, fe ymddangosodd y ferch, a oedd yn 13 oed adeg y digwyddiad, dros gyswllt fideo i gadarnhau ei henw.

Fe fydd yn ymddangos o flaen y llys y tro nesaf ar 12 Awst.

Bydd yn parhau i gael ei chadw mewn uned ddiogel i bobl ifanc,

Fe wnaeth y Barnwr Geraint Walters osod dyddiad arfaethedig o 30 Medi ar gyfer dechrau'r achos llys.

Does dim modd enwi'r ferch o achos ei hoedran.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.