Newyddion S4C

Llafur yn cefnu ar arian ymgyrch arweinyddiaeth Vaughan Gething

Vaughan Gething

Mae'r Blaid Lafur wedi cyhoeddi na fydd yn cymryd arian a dderbyniodd Vaughan Gething yn ystod ei ymgyrch i arwain y blaid yng Nghymru. 

Yn ôl y blaid Lafur, bydd yr arian yn cael ei roi yn hytrach i achosion "blaengar"  

Mae'r cyfraniadau sylweddol a dderbyniodd y Prif Weinidog wedi achosi problemau mawr iddo ers cael ei ethol fis Mawrth.  

Cyhoeddodd y Blaid Lafur ddydd Mawrth na fydd y £31,000 sy'n weddill o'r £251,000 a gafodd ei godi, bellach yn cael ei drosglwyddo i'r blaid yn ganolog. 

Yn hytrach, bydd yn cael ei roi i wahanol achosion, medd y blaid.  

Daw'r cyhoeddiad wedi i'r gwrthbleidiau yn y Senedd feirniadu penderfyniadau Mr Gething yn chwyrn, gyda rhai o fewn ei blaid ei hun hefyd yn codi cwestiynau, ar ôl iddo dderbyn arian gan ddyn sydd wedi ei ganfod yn euog o droseddau amgylcheddol. 

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Lafur Cymru: “Yn unol â'r hyn sydd wedi ei gytuno gan y Gweithgor Cymreig, bydd Vaughan Gething yn rhoi'r arian na chafodd ei wario yn ystod ei ymgyrch i achosion blaengar yn ehangach.”

Doed dim cadarnhad pa achosion yn union sydd wedi eu dewis, ac mae disgwyl i'r gweithgor ystyried nifer o opsiynau a gaiff eu cynnig gan y Prif Weinidog.

Mae'r gwrthbleidiau wedi galw ar Mr Gething i ddychwelyd cyfraniad o £200,000 a dderbyniodd yn ystod ei ymgyrch i arwain Llafur Cymru. 

Dauson Environmental Group roddodd yr arian iddo - cwmni David Neal, sydd wedi ei gael yn euog o droseddau amgylcheddol. 

Mae Mr Gething yn mynnu na all wneud unrhyw benderfyniadau mewn cyswllt â chwmni Dauson, sydd wedi ei leoli yn ei etholaeth.  

Wrth ymateb i'r newyddion na fydd Llafur yn cadw'r arian, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig,Andrew RT Davies: “ Nid yw'r Blaid Lafur a wnaeth ethol Jeremy Corbyn hyd yn oed eisiau cyffwrdd yn yr arian hwn.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.