Newyddion S4C

Carthffosiaeth: Rhybudd nofio ar rai o draethau Cymru ar benwythnos braf

Ynys y Barri

Mae elusen wedi cyhoeddi 19 o rybuddion i gymryd gofal cyn nofio yn y môr oherwydd carthffosiaeth wrth i’r tywydd godi yn braf yng Nghymru dros y penwythnos.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi dweud y bydd y tymheredd yn cyrraedd uchafbwynt o 22°C yng Nghymru ddydd Sadwrn a Sul.

Mae disgwyl ysbeidiau heulog ddydd Sadwrn a diwrnod braf ddydd Sul gyda rhai cawodydd gwasgaredig yn hwyrach.

Ond dywedodd Surfers Against Sewage bod adroddiadau o garthion yn cael eu rhyddhau o fewn y 48 awr ddiwethaf yn ardaloedd gan gynnwys Llandudno, traeth ar Ynys Môn ac Ynys y Barri.

Mae’r elusen yn monitro ansawdd dŵr mewn dros 450 o leoliadau afonydd ac arfordirol yn y DU.

Mae carthffosiaeth yn aml yn cael ei ryddhau i’r dŵr pan fydd tanciau neu bibellau tanddaearol yn gorlenwi o ganlyniad i law trwm.

Mae rhybuddion yn:

 • Prestatyn
 • Rhyl
 • Bae Colwyn
 • Llandrillo-yn-rhos
 • Llandudno
 • Llanfairfechan
 • Rhosneigr
 • Craig Du
 • Llandanwg
 • Llanenddwyn
 • Fairbourne
 • Aberdyfi
 • Gorllewin Angl
 • Llanusyllt
 • Coppet Hall
 • Wiseman's Bridge
 • Pen-bre
 • Aberogwr
 • Y Barri

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.