Newyddion S4C

'Pryder gwirioneddol' am bobl ifanc yn prynu cyllyll ar-lein

15/05/2024
cyllell

Mae yna "bryder gwirioneddol" am bobl ifanc yn prynu cyllyll ar-lein yn anghyfreithlon yn ôl yr heddlu. 

Yn ôl yr Arweinydd Cenedlaethol ar gyfer Plismona Troseddau Cyllyll, y Comander Stephen Clayman, mae lluoedd yng Nghymru a Lloegr yn awyddus i atal y cyflenwad fel bod dim marwolaethau ac anafiadau. 

Ychwanegodd fod cyllyll yn cael eu gwerthu yn anghyfreithlon i bobl sy'n iau na 18 oed ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Yn eu plith mae TikTok, Snapchat a'r rhai sy'n cael eu rhedeg gan Meta. 

"Mae'n ddarlun pryderus iawn o ran cael mynediad at gyllyll ar-lein," meddai.

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod troseddau cyllyll wedi cynyddu o 7% yn y flwyddyn i fis Rhagfyr y llynedd. 

Yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2023, cafodd 82% o'r bobl ifanc a gafodd eu llofruddio eu lladd â chyllell.

Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref ddydd Mawrth y byddai'n rhoi cyllid ychwanegol o £3.5 miliwn ar gyfer ymchwil newydd. 

Fe fydd y gyfraith ar gyfer cyllyll a chleddyfau yn llymach o fis Medi ymlaen.

Bydd y gyfraith yn galluogi'r heddlu i gael mwy o bwerau i gymryd arfau sy'n cael eu darganfod mewn eiddo preifat oddi wrth bobl. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.