Newyddion S4C

Aelodau'r rheithgor yn achos Neil Foden yn ystyried eu dyfarniad

14/05/2024
Neil Foden

Mae aelodau'r rheithgor yn achos y prifathro Neil Foden wedi dechrau ystyried eu dyfarniad yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Mae Mr Foden - oedd yn bennaeth yn Ysgol Friars, Bangor, ac yn Bennaeth Strategol Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes - yn wynebu 20 o gyhuddiadau sy'n ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn pump o blant rhwng Ionawr 2019 a Medi 2023. 

Mae'n gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Ar ôl gwrando ar y dystiolaeth am 16 o ddyddiau, fe ddechreuodd y rheithgor ystyried eu dyfarniad am 14:40 ddydd Mawrth.

Wedi iddo grynhoi'r hyn oedd wedi ei gyflwyno gan yr erlyniad a'r amddiffyniad yn yr achos, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands wrth aelodau'r rheithgor bod angen iddynt ddod i ddyfarniad unfrydol i'r 20 o gyhuddiadau dan sylw.

Os na fyddai hynny'n digwydd fe fyddai angen trafod dyfarniadau mwyafrifol petae'r sefyllfa'n codi.

Cafodd y rheithgor ei anfon adref cyn 16.00 ddydd Mawrth a bydd yn ailddechrau trafodaethau am 10.00 ddydd Mercher.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.