Newyddion S4C

Côr Ifor Bach yn ennill Côr Cymru 2024

12/05/2024
Cor Ifor Bach

Côr Ifor Bach o Goleg y Drindod Dewi Sant, yw enillwyr cystadleuaeth Côr Cymru 2024.

Daeth y côr o fyfyrwyr i'r brig yn y rownd derfynol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sul.

Roedd y pump côr wnaeth ennill eu categorïau yn y rownd gyntaf yn cystadlu am dlws Côr Cymru a gwobr o £4000.

Y pump oedd: 

  1. Ysgol Gerdd Ceredigion (enillwyr categori y Côr Plant), 
  2. Bechgyn Bro Taf (enillwyr Côr Lleisiau Unfath), 
  3. Côr Glanaethwy (enillwyr Corau Cymysg), 
  4. Côr Ieuenctid Môn (enillwyr y Corau Sioe),
  5. Chôr Ifor Bach (enillwyr y Corau Ieuenctid).

 

Fe gyflwynodd pob côr raglen amrywiol o ganeuon, gan greu cryn argraff ar y beirniaid rhyngwladol.

Ar y panel beirniadu eleni roedd yr arweinydd o Gymru Grant Llewellyn, y cawr corawl o Swydd Efrog Greg Beardsell, a’r arweinydd byd enwog o Singapore Dr Darius Lim.

Wrth ymateb i'r canlyniad, dywedodd Eilir Owen Griffiths arweinydd Côr Ifor Bach:"Mae gwneud y gystadleuaeth yma wedi bod yn un o'r pethau yna sy'n gwthio'r côr. 

"Mae'r côr yma dim ond gyda fi ers mis Hydref, a megis dechrau gobeithio ydi hwn i ni, oherwydd maen nhw wedi gweithio mor mor galed."ychwanegodd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.