Newyddion S4C

Caerdydd yw prifddinas orau'r DU am fargen wyliau medd ymchwil

12/05/2024
Castell Caerdydd - Mario Sánchez Prada/Flickr

Caerdydd yw’r brifddinas orau yn y DU am fargen wyliau yn ôl ymchwil gan y Swyddfa Bost.

Mae’r ymchwil wedi cymharu 37 o brifddinasoedd ar draws Ewrop a Chaerdydd sydd ar frig y rhestr am y DU.

Roedd yr ymchwil yn seiliedig ar gyfraddau ym mis Ebrill am gost dwy noson o lety tair seren dros benwythnos, pryd nos i ddau, diod, costau atynfeydd a thrafnidiaeth yn y ddinas.

Fe ddaeth Caerdydd ar ben y rhestr yn y DU gyda chost o £409 gyda Belfast yn £629 a phrif ddinas Iwerddon, Dulyn yn £579.

Roedd y gost o ymweld â Chaeredin yn £602 a Llundain yn £524 oherwydd bod prisiau cystadleuol yn cadw costau yn is.

Prifddinas Lithwania Vilnius (£237) oedd y rhataf ar draws Ewrop gydag Amsterdam y drutaf yn £669.

Dywedodd pennaeth arian teithio’r Swyddfa Bost Laura Plunkett: “Mae’n bwysig i gofio fod angen ychwanegu cost prydiau bwyd a diodydd i’r gyllideb wario oherwydd bod costau gwyliau byr braidd byth yn cynnwys y rhain.

"Dros gyfnod o ddeuddydd neu dridiau, mae’r rhain yn gallu gwneud gwahaniaeth i gostau gwyliau."
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.