Disgwyl cyhoeddiad am lacio cyfyngiadau Covid-19 Lloegr

Golwg 360

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Iechyd newydd, Sajid Javid, roi ei ddatganiad cyntaf ar gyfyngiadau Covid-19 Lloegr yn ddiweddarach ddydd Llun.

Wedi ei benodiad i'r rôl dros y penwythnos, dywedodd Mr Javid ei fod am i bobol gael dychwelyd i fywyd arferol “cyn gynted â phosib ac mor gyflym â phosib”, yn ôl Golwg360.

Darllenwch y diweddaraf yma.

Llun: Gweinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (drwy Flickr)