Rhybudd melyn am law i rannau o Gymru fore Llun

NS4C

Mae pobl wedi eu cynghori i gymryd gofal wrth i rybuddion am law i rannau o Gymru barhau i fod mewn grym fore Llun.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi ymestyn rhybudd melyn am law i rannau o'r de tan 10 o'r gloch y bore.

Mae'n bosib i rhwng 15 a 25 mm o law syrthio yn ychwanegol i'r dwr sydd eisoes ar lawr.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai hyn arwain at amodau gyrru anodd ac oedi posib i drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe,
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Fynwy
 • Torfaen