Newyddion S4C

Caerdydd: Carcharu athro a gafodd ryw yn gyson gyda disgybl 16 oed

03/05/2024

Caerdydd: Carcharu athro a gafodd ryw yn gyson gyda disgybl 16 oed

Mae athro 29 oed o Gaerdydd a gafodd ryw yn gyson gyda disgybl 16 oed wedi cael dedfryd o dair blynedd a phedwar mis o garchar.

Cyfaddefodd Ieuan Bartlett o'r Eglwys Newydd i 12 achos o weithgarwch rhywiol gyda phlentyn gan berson mewn safle o ymddiriedaeth.

Fydd ganddo ddim hawl i gysylltu a'r ferch, ac mi fydd o ar y gofrestr troseddwyr rhyw weddill ei oes.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Ieuan Bartlett wedi mynd i dŷ'r ferch drwy'r drws ochor er mwyn osgoi camera ar y drws blaen. 

Roedd hefyd wedi pwyso ar y ferch i anfon lluniau anweddus ohoni'i hun ato, yn groes i'w dymuniad. 

Roedd y ferch wedi dweud wrth y llys ei bod hi'n meddwl y bydden nhw mewn cariad, a gyda'i gilydd. 

Ond erbyn hyn, roedd hi'n deall gymaint yr oedd Bartlett wedi ei rheoli, a'i bychanu, meddai.

Clywodd y llys ei bod hi hefyd wedi troi ato am gefnogaeth ar y dechrau, ond ei fod wedi ei chymell hi dros gyfnod o rai misoedd.

Fe arweiniodd hynny at roi pwysau arni i gael rhyw, ac fe ddigwyddodd hynny nifer o weithiau, un waith yng nghartre'r ferch pan nad oedd ei rhieni yno. 

Er i Bartlett ddweud wrth y ferch i beidio a dweud wrth neb - gan y gallai gael ei anfon i'r carchar - fe wnaeth un o'i ffrindiau hi sylw ar y negeseuon yr oedd o wedi'u hanfon ati ar y ffon. 

Wrth son am effaith yr hyn ddigwyddodd arni, fe ddywedodd y ferch wrth y llys ei bod wedi colli hyder, ac yn "credu bod pob dyn fel Ieuan." 

Roedd hi'n deall ei fod o wedi ei defnyddio, meddai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.