Newyddion S4C

Enillwyr y loteri o Gonwy yn cynorthwyo'r ysbyty a achubodd fywyd eu mab

23/04/2024
Ceri Ann Roscoe-Roberts, a'i gwr Paul

Mae cwpwl o Gonwy a enillodd £1 miliwn ar y Loteri Cenedlaethol wedi cynorthwyo'r ysbyty a achubodd fywyd eu mab. 

Enillodd Ceri a Paul Roscoe-Roberts, ar yr EuroMillions fis Tachwedd 2023. 

Ddydd Mawrth, ymunodd y ddau â 21 o enillwyr eraill y Loteri Cenedlaethol yn ysbyty plant Alder Hey yn Lerpwl er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith garddio ar y safle.  

Dywedodd Ceri Roscoe-Roberts, 43, fod yr ysbyty wedi achub bywyd ei mab ieuengaf sydd bellach yn 16 oed. 

Fe chwalodd ei goets pan roedd yn blentyn ifanc ag yntau ynddi a bu'n rhaid iddi adfywio ei mab. 

Dywedodd y fam i bump o blant : “Heb Alder Hey, ni fyddai fy mab ieuengaf yma heddiw.

“Mae'r ysbyty yn cyflawni cymaint o waith rhagorol, ac fy mraint enfawr i yw bod yn ôl yma heddiw, yn rhoi rhywbeth yn ôl a chyfrannu i brosiect a allai helpu miloedd o bobl am flynyddoedd i ddod.”

Mae'r enillwyr, a enillodd gyfanswm o £32 miliwn, wedi treulio'r diwrnod yn plannu planhigion ar hyd llwybr cerdded ar dir yr ysbyty. 

Image
Loteri
Llun: Anthony Devlin/PA

Prif lun: Loteri Cenedlaethol

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.