Newyddion S4C

Huw Edwards yn gadael y BBC 'ar gyngor meddygol'

22/04/2024

Huw Edwards yn gadael y BBC 'ar gyngor meddygol'

Mae'r cyflwynydd Huw Edwards wedi gadael y BBC 'ar gyngor meddygol'.

Fe gafodd Mr Edwards ei wahardd gan y gorfforaeth ym mis Gorffennaf 2023.

Roedd papur newydd The Sun wedi adrodd ar y pryd fod cyflwynydd amlwg wedi talu person ifanc am luniau o natur rywiol.

Cafodd enw Mr Edwards ei ddatgelu gan ei wraig Vicky Flind fel y cyflwynydd dan sylw, gan ddweud ei fod yn derbyn triniaeth mewn ysbyty.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw wedi gweld unrhyw dystiolaeth bod y gyfraith wedi ei thorri. 

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd y gorfforaeth: "Mae Huw Edwards wedi ymddiswyddo heddiw ac wedi gadael y BBC.

"Wedi 40 mlynedd o wasanaeth, mae Huw wedi esbonio bod ei benderfyniad yn seiliedig ar gyngor meddygol gan ei feddygon. 

" Mae'r BBC wedi derbyn ei ymddiswyddiad, a'r gred yw y bydd hynny yn caniatáu i bob ochr symud ymlaen. 

"Nid ydym yn credu y byddai'n briodol i ni wneud sylw pellach."        

Mr Edwards oedd y cyflwynydd newyddion oedd yn cael ei dalu fwyaf yn y gorfforaeth, gan dderbyn rhwng £435,000-£439,999 yn y flwyddyn 2022/23.

Fe gyflwynodd Mr Edwards raglen Jiwbilî Diemwnt y Frenhines Elizabeth yn 2012, y  Jiwbilî Platinwm yn 2022 yn ogystal â phriodas Tywysog a Thywysoges Cymru yn 2011 a phriodas Dug a Duges Sussex yn 2018.

Cyhoeddodd farwolaeth y Frenhines Elizabeth II ar y BBC, ac fe gyflwynodd ddarllediad y gorfforaeth o goroni'r Brenin Charles y llynedd. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.