Newyddion S4C

Tâl atal tagfeydd traffig: Ystyried codi pris am ddefnyddio ffyrdd Caerdydd

Tagfeydd traffig

Mae Cyngor Caerdydd yn anelu at wneud penderfyniad terfynol ar gyflwyno tâl er mwyn atal tagfeydd traffig yn y brifddinas erbyn 2026.

Dywedodd y cyngor eu bod nhw’n trafod gyda Llywodraeth Cymru sut i ariannu’r newid cyn agor ymgynghoriad â’r cyhoedd.

Byddai yn cymryd dwy neu dair blynedd i ddechrau codi pris am ddefnyddio ffyrdd Caerdydd ar ôl gwneud y penderfyniad, medden nhw.

Mae Llundain, Bath, Birmingham, Portsmouth, Rhydychen, Bryste, Sheffield, Newcastle a Bradford eisoes wedi cyflwyno ryw fath o dâl neu barthau aer glan.

Mae rhagor ar fin cael eu cyflwyno mewn dinasoedd eraill gan gynnwys Glasgow a Chaeredin hefyd.

“Mae’r gwaith yn dal i fynd rhagddo i ymchwilio i’r manteision lluosog posibl y gallai taliad defnyddiwr ffordd eu cynnigi i’r ddinas,” meddai llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd.

“Byddai yn gwneud Caerdydd yn ddinas lanach, wyrddach ac iachach.”

Roedd y manteision yn cynnwys, medden nhw:

  • Gwelliannau i ansawdd aer a fyddai o fudd i iechyd
  • Gostyngiad mewn tagfeydd
  • Codi arian i dalu am welliannau mawr sydd eu hangen i drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys bysiau, rheilffyrdd, cerdded, a llwybrau beicio diogel ar wahân

“Mae gwaith ymgynghori cynnar wedi digwydd gyda grwpiau rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys busnes a phartïon eraill sydd â diddordeb ac mae adborth o hyn yn cael ei asesu ar hyn o bryd,” meddai’r cyngor.

“Mae’r cyngor hefyd yn siarad â Llywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer cam nesaf y cynnig sef cwblhau achos busnes llawn ar opsiynau posib cyn symud i ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar yr opsiynau hynny.”

Llun gan Jeremy Sergott dan drwydded Comin Creadigol 2.0.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.