Newyddion S4C

Cadeirydd cwmni ceir Gravells Cydweli wedi marw yn 82 oed

02/04/2024
David Gravell

Mae David Gravell, y dyn busnes a chadeirydd cwmni ceir Gravells yng Nghydweli, Sir Gaerfyrddin, wedi marw’n 82 oed. 

Cadarnhaodd cwmni Gravells iddo “farw’n heddychlon” nos Lun. 

Mewn datganiad, dywedodd y cwmni: "Rydyn ni'n drist iawn i gyhoeddi bod ein Cadeirydd, David Gravell BEM, wedi marw'n heddychlon am 23.00 nos Lun, 1 Ebrill, 2024.

"Roedd David yn byw ag Alzheimers am gyfnod o 12 mlynedd ond roedd y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn heriol iawn iddo.

"Cafodd David fywyd hyfryd. Roedd yn mwynhau'r garej gan gyfarfod nifer o bobl, gwerthu ceir, rhannu straeon a chefnogi’r iaith Gymraeg, bywyd, diwylliant a'r capel.

“Bydd colled ar ei ôl ond mi fyddwn ni’n yn cofio'r hwyl a'r chwerthin. Cysga'n dawel DG."

Roedd David Gravell yn gefnogwr brwd o eisteddfodau Cymru, gyda'r cwmni yn noddi nifer fawr o ddigwyddiadau diwylliannol.  

Cafodd cwmni Gravells ei sefydlu yng Nghydweli yn 1932 gan ei dad, Tom Gravell, ac roedd David Gravell yn gyfarwyddwr ar y cwmni am dros ddegawd, rhwng 2004 i 2017.

Roedd hefyd yn un o brif noddwyr clwb rygbi’r Scarlets, yn ogystal â chlwb rygbi Cydweli, lle roedd yn llywydd. 

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Clwb Rygbi Cydweli: “Yn anfon cydymdeimlad dwys at Ian, Jonathan, a Jayne ar golli eu tad, David Gravell, ein llywydd yn Nghlwb Rygbi Cydweli  Mae'r teulu yn ein meddyliau.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.