Newyddion S4C

Arestio dyn 80 oed yn Heathrow ar ôl 27 mlynedd ar ffo

02/04/2024
Richard Burrows

Mae dyn 80 oed wedi ei arestio ym maes awyr Heathrow wedi 27 mlynedd ar ffo ar ôl iddo gael ei gyhuddo o gam-drin plant, meddai’r heddlu.

Cafodd Richard Burrows ei arestio ddydd Iau ar ôl dychwelyd i’r DU o Wlad Thai, meddai llefarydd ar ran Heddlu Sir Gaer.

Roedd disgwyl iddo ymddangos o flaen Llys y Goron Caer ym mis Rhagfyr 1997 i wynebu achos llys am ddau achos o sodomiaeth ac 11 achos o ymosodiad anweddus.

Mae’r cyhuddiadau yn ymwneud â chamdriniaeth honedig rhwng 1969 a 1971 yn Sir Gaer a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Eleanor Atkinson o Heddlu Sir Gaer: “Rydyn ni wedi bod yn benderfynol o ddod o hyd i Burrows am 27 mlynedd.

“Mae ei arestio’n nodi cam sylweddol ymlaen a sicrhau bod pawb yn yr achos yn cael cau pen y mwdwl ar yr achos.

“Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd am y wybodaeth y maent wedi’i darparu dros y blynyddoedd wrth i ni chwilio am Burrows a gobeithio y bydd ei arestio yn cynnig rhywfaint o sicrwydd.

“Rwy’n gobeithio hefyd y bydd ei arestiad yn rhybudd i unrhyw un arall a ddrwgdybir – gan ddangos, ni waeth pa mor hir y byddwch yn cuddio, y byddwn yn dod o hyd i chi ac y byddwch yn cael eich arestio.”

Roedd yr ymdrechion i ddod o hyd i Burrows ers iddo ddiflannu wedi cynnwys apêl Crimewatch yn 1998.

Dywedodd Duncan Burrage, swyddog cyswllt rhyngwladol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol (NCA) yng Ngwlad Thai: “Trwy ddefnyddio ein rhwydwaith rhyngwladol a gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn Heddlu Sir Gaer, rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i rywun a oedden nhw’n chwilio amdano mewn cysylltiad â honiadau difrifol iawn.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.