Newyddion S4C

Dros filiwn wedi gwylio seren YouTube yn siarad Cymraeg yng Nghanada

20/03/2024
Arieh Smith / Mali Sion

Mae Cymraes sydd yn gweithio mewn ardal anghysbell yng Nghanada wedi dweud ei fod ‘sbesial’ pan gychwynnodd seren YouTube sgwrs gyda hi yn y Gymraeg.

Teithiodd Mali Siôn, sydd yn wreiddiol o Benmachno, Sir Conwy i weithio yn nhalaith Saskatchewan fis Rhagfyr y llynedd.

Ond wrth weithio fel arweinydd teithiau sled gyda chŵn husky, cafodd ei synnu pan ddechreuodd rhywun sgwrs gyda hi yn y Gymraeg – ryw 4,000 o filltiroedd o adref.

Y person hwnnw oedd Arieh Smith, o Efrog Newydd, arbenigwr iaith sydd â dros 6 miliwn o bobl yn ei ddilyn ar YouTube.

Dan ei gyfrif Xiaomanyc, mae Mr Smith yn dysgu gwahanol ieithoedd y byd.

Mae'r sgwrs yn dechrau am 7:17 isod:

Syndod

Roedd yng Nghanada er mwyn dysgu iaith Cree, sy’n cael ei siarad gan bobl frodorol Sasketchwan.

Yn y fideo ble mae’n cyfarfod â Mali, sydd wedi ei weld dros 1.3 miliwn o weithiau, mae’r syndod yn amlwg ar ei hwyneb pan mae’n gofyn, “Wyt ti’n siarad Cymraeg?”, ar ôl iddi hi ddweud mai o Gymru yr oedd hi’n dod.

Wrth siarad ar Radio Cymru, dywedodd Mali: “Oedd o’n ddipyn o sioc i fod yn onest efo chi i glywed o’n siarad Cymraeg. 

“Oedd y bos wedi gadael i ni wybod bod o ar y ffor’ draw ag oedd rhywun wedi sôn bod o’n reit boblogaidd ar YouTube.

I wylio'r fideo gyfan, cliciwch yma.

“Pan ti’n neud tours a ballu, ti’m yn meddwl am bwy sy’n dod draw i 'neud nhw. Mae dy feddwl di ar y cŵn, pwy ti am ddefnyddio a lle ‘da chi am fynd so pan naeth o droi i fyny, oni fatha ‘o, dwi yn nabod dy wyneb di o rywle."

Mae Cymraeg yn un o 50 o ieithoedd i Mr Smith eu dysgu, ac mae ei ymweliad â Chaerdydd ble mae’n siarad Cymraeg gyda phobl y brifddinas yn destun fideo arall ar YouTube, sydd wedi ei weld dros filiwn o weithiau.

“O’n i di gwylio’r clip ohono fo’n dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd,” meddai Mali.

“Ond oedd o dal fel, ‘Be? Ti’n siarad Cymraeg yng nghanol Canada?'

“Jest y sgwrs yna efo Arie dwi di gael [yn y Gymraeg]. 

“Dwi heb gael y cyfle i siarad Cymraeg oni bai bo fi’n ffonio adra, so oedd o’n reit rhyfadd i switchio i’r Gymraeg yn wyneb yn wyneb efo rhywun. Oedd o’n reit sbesial."

Roedd Mali, sy’n gyn-aelod o’r band Serol Serol, yn gweithio i gwmni Connor Family Racing and Tours, yn cynnal teithiau gyda chŵn Husky ar draws ardaloedd Manitoba ac Alberta.

Dywedodd ei bod ar daith dwy flynedd â Chanada, a bydd yn gobeithio cael swydd ym mharc cenedlaethol Banff fis nesaf, ar ddiwedd ei swydd bresennol.

“O'n i’n gwybod bo fi isho mynd allan i neud rwbath, ac i wneud rhywbeth efo cŵn. 

“Nesh i ffeindio’r job yma ac ryw dwy, dair mis wedyn o’n i’n bwcio fisa a ffleits fi draw yma a ballu. So oedd o’n reit sydyn ond dwi’n falch nesh i gymryd y cam yma.

“Y peth pwysica’ oedd gal profiad o weithio efo cŵn, a dwi di bod yn gwneud hynny ers rhyw bum mlynedd. So oeddan nhw’n reit awyddus i gael fi draw yna yn dysgu ffordd newydd o fod efo cŵn, i weithio nhw yn hytrach na edrych ar eu hôl nhw.

“Mae’r fisa’n para am dwy flynedd so dwi isho trio defnyddio hwnna i fyny cyn gymaint a fedrai. Dyna di’r plan, dwy flynadd allan yma a gawn ni weld ar ôl hynna.”

Llun: YouTube/Xiomanyc

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.