Newyddion S4C

Carcharu'r person cyntaf yng Nghymru a Lloegr am 'seibr-fflachio'

19/03/2024
seibr-fflachio

Mae'r person cyntaf yng Nghymru a Lloegr wedi ei garcharu am y drosedd o 'seibr-fflachio'.

Cafodd Nicholas Hawkes o Basildon, Essex, ei ddedfrydu i 66 wythnos o garchar am y drosedd o dan y Ddeddf Diogelwch Arlein.

Mae'r drosedd yn ymwneud ag unigolyn yn anfon llun anweddus i berson arall ar gyfryngau cymdeithasol neu drwy apiau, Bluetooth neu Airdrop, a hynny'n ddi-rybudd ac heb gais i wneud hynny.

Roedd Hawkes yn droseddwr rhyw yn barod pan anfonodd luniau anweddus o ran o'i gorff i ferch 15 oed a menyw ar 9 Chwefror, yn ôl Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Fe wnaeth y fenyw gadw copi o'r llun ar WhatsApp ac yna adrodd am y digwyddiad wrth Heddlu Essex yr un diwrnod.

Roedd wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad cynharach yn Llys Ynadon Southend i ddau gyhuddiad o anfon lluniau neu fideo o'i organau rhywiol gyda'r bwriad o ddychryn, creu aflonyddwch neu sarhad.

Cafodd ei garcharu yn Llys y Goron Southend ddydd Mawrth.

Mae dioddefwyr y drosedd newydd yn cael aros yn anhysbys am oes o'r amser y maen nhw'n adrodd am y drosedd i'r heddlu.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.