Disgwyl tywydd poethach na'r arfer dros yr haf

Wales Online

Mae disgwyl i Gymru brofi tywydd poethach na'r arfer dros yr haf.

Wedi dechrau poeth i fis Mehefin, mae tymereddau wedi disgyn ers hynny o ryw 15°C o'i gymharu ag wythnos yn ôl.

Mae WalesOnline yn adrodd fod tymheredd o sero gradd wedi ei gofnodi ym Mhowys nos Fercher, ond mae dechrau Gorffennaf yn edrych yn boethach.

Mae rhagolwg hirdymor Swyddfa'r Met yn darogan y tywydd hyd at 21 Gorffennaf.

Darllenwch y rhagolwg yn llawn yma.