Newyddion S4C

Chwe Gwlad: Siom i Gymru yn erbyn Lloegr yn Twickenham

10/02/2024
Cymru Lloegr

Siom oedd hi i Gymru yn erbyn Lloegr yn Twickenham ddydd Sadwrn wedi i dîm Warren Gatland golli o drwch blewyn yn erbyn y Saeson.

Fe wnaeth George North ddychwelyd i Gymru ac roedd ymysg saith o newidiadau i'r tîm a gollodd yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn diwethaf. 

Lloegr ddechreuodd gryfaf gydag amddiffyn Cymru yn wynebu prawf cynnar wrth i Freddie Steward a George Ford ymosod. 

Parhau yn ddi-sgôr oedd hi ar ôl 10 munud o chwarae, gyda Lloegr yn parhau i fygwth gyda sgrym. 

Fe gafodd Ollie Chessum gerdyn melyn a'r gell gosb i Loegr ar ôl 12 munud o chwarae wedi i'w ysgwydd daro pen Keiron Assiratti

Ar ôl 17 munud, llwyddodd Cymru i ymosod ac ennill cais cosb gan olygu fod Cymru ar y blaen o 0-7.

Derbyniodd Ethan Roots gerdyn melyn gan olygu ail chwaraewr i Loegr yn cael ei anfon i'r gell gosb mewn llai na 10 munud. 

Ond o fewn ychydig funudau, llwyddodd Ben Earl i sgorio cais i Loegr gan ei gwneud hi'n gyfartal. 

Ni lwyddodd George Ford i fantesio ar ychwanegu dau bwynt arall i Loegr drwy'r trosiad wedi iddo oedi gan ganiatáu amddiffynnwyr Cymru i atal ei gyfle i'w gwneud yn gêm gyfartal. 

Roedd tîm ifanc Cymru yn ei gwneud hi'n anodd i Loegr ymosod ac roedd y dorf yn Twickenham yn parhau yn rhwystredig wedi'r penderfyniad am drosiad George Ford. 

Roedd Rio Dyer ar dân i Gymru unwaith yn rhagor i Gymru wrth iddo redeg ar ôl cic Cameron Winnett, ond llwyddodd George Ford i glirio.

Roedd hi'n foment i'w chofio i Alex Mann ar ôl 37 munud o chwarae, wedi'r bêl gael ei phasio o ganol y cae gan Gymru a galluogi Reffell i basio'r bêl i Tomos Williams a wnaeth ei anfon i Mann i sgorio'r cais wrth iddo ddechrau am y tro cyntaf dros ei wlad. 

Llwyddodd Ioan Lloyd i drosi, gan olygu mai 5-14 oedd hi i Gymru ar ddiwedd y hanner cyntaf.

Ail hanner

Roedd hi'n 40 munud mawr i'r ddau dîm ar ddechrau'r ail hanner. 

Daeth cyfle cynnar posib i Loegr ddod yn agosach at Gymru wedi i Elliot Daly anelu am y gornel gan arwain at amddiffyn dewr gan Cameron Winnett.

Ond llwyddodd George Ford drosi i Loegr wedi cic gosb gan ychwanegu tri phwynt at sgôr y Saeson. 

Daeth cyfle enfawr i Gymru ar ôl 56 munud wedi pêl hyfryd gan Ioan Lloyd i Cameron Winnett sy'n gwibio lawr y cae.

Llwyddodd Josh Adams i barhau gyda'r symudiad a phasio'r bêl i Dyer ond ni wnaeth llwyddo i gadw'r bêl. 

Roedd Lloegr yn bygwth yn barhaus am gais gyda 20 munud i fynd ac fe wnaeth Dingwall lwyddo i sicrhau'r cais.

Ond Cymru oedd yn parhau ar y blaen wedi i Ford fethu â throsi. 

Gyda llai na 10 munud, fe gafodd Brady gerdyn melyn a'i anfon i'r gell gosb, a chic gosb i Loegr a chyfle i roi'r Saeson ar y blaen. 

16-14 oedd hi i Loegr ac roedd Cymru yn parhau gydag un chwaraewr yn llai ar y cae.

Ni lwyddodd Cymru i frwydro yn ôl gan olygu mai colli o drwch blewyn oedd hanes tîm Warren Gatland yn Twickenham.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.