Newyddion S4C

Pwyllgor Materion Cymreig i drafod effaith ail-gartrefi yng Nghymru

24/01/2024
Ail tai

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin yn cwrdd ddydd Mercher er mwyn trafod ail-dai yng Nghymru.

Mae disgwyl i aelodau’r pwyllgor ddechrau eu trafodaeth am 10.00 fore Fercher, gan nodi rhesymau unigolion dros fod yn berchen ar ail gartrefi mewn ardaloedd penodol yng Nghymru, a chanolbwyntio ar effaith hynny ar gymunedau lleol.  

Yn ôl gwaith ymchwil y pwyllgor, mae bobl ifanc hefyd yn gadael Cymru, ac mae hynny yn cael effaith ar boblogaeth y wlad.

Mae disgwyl i’r pwyllgor hefyd trafod cynnydd yn lefelau mewnfudo, yn ogystal ag economïau lleol, a’u heffaith ar lefelau ail-gartrefi

Bydd ASau yn clywed gan gynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Chydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr Cymru, yn ogystal â Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr a Chyngor Sir Ceredigion. 

Mae disgwyl i'r pwyllgor  drafod sut mae gwasanaethau lleol, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, yn effeithio ar newidiau yn y boblogaeth.

Mae’r pwyllgor eisoes wedi cynnal trafodaeth fis Rhagfyr diwethaf gan dynnu sylw at y newid ym mhoblogaeth y wlad, mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus a phobl ifanc yn symud oddi cartref. 

Nodwyd bryd hynny bod y boblogaeth wedi tyfu 5.5% rhwng 2001 a 2011, ac yna wedi gostwng 1.4% rhwng 2011 a 2021.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.