Newyddion S4C

Tafarn boblogaidd ym Mhenfro wedi ei difrodi mewn tân

17/01/2024
Tafarn Duke of Edniburgh

Mae tafarn boblogaidd mewn pentref glan môr wedi cael ei difrodi'n ddrwg mewn tân.

Dechreuodd y tân am tua 01:00 tu fewn i Dafarn y Duke of Edinburgh sydd gyferbyn â'r traeth yn Niwgwl, Sir Benfro, ddydd Mawrth.

Mynychodd criwiau tân o Dyddewi, Hwlffordd, Aberdaugleddau ac Abergwaun y lleoliad gan dreulio tua chwe awr yn dod â’r tân dan reolaeth a gwneud yr adeilad yn ddiogel. 

Cafodd yr A487 - y brif ffordd sy'n rhedeg trwy Niwgwl ac sy'n cysylltu Hwlffordd â Thyddewi - ei chau gan yr heddlu am rai oriau dros nos o ganlyniad i'r tân.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Am 01:00 ddydd Mawrth, Ionawr 16, cafodd criwiau Tyddewi, Hwlffordd, Aberdaugleddau, ac Abergwaun eu galw i ddigwyddiad yn Niwgwl, Hwlffordd. 

"Ymatebodd criwiau i dân o fewn adeilad deulawr yn mesur tua 15m x 30m a ddefnyddir fel tafarn gyda llety uwchben. Roedd yr eiddo ar dân ac roedd y tân wedi llosgi drwy'r to."

Llun: Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.