Newyddion S4C

Y Clintons yn galw am 'dir cyffredin' dros wrthdaro yn y Dwyrain Canol wrth ymweld â Phrifysgol Abertawe

ITV Cymru 17/11/2023
Mark Drakeford a Hillary Clinton

Mae cyn-Arlywydd Unol Daleithau America, Bill Clinton wedi annog y ddwy ochr yn y gwrthdaro rhwng Israel a Hamas i ddod o hyd i “dir gyffredin” yn ystod ymweliad gyda Phrifysgol Abertawe. 

Ymwelodd Mr Clinton â Phrifysgol Abertawe gyda’i wraig Hillary, y cyn-ysgrifennydd gwladol, ac ymgeisydd Arlywyddol y Democratiaid yn 2016, ddydd Iau. 

Roedd y ddau yn y ddinas er mwyn cymryd rhan mewn digwyddiad Arweinyddiaeth ar gyfer Cenhedlaethau’r Dyfodol.

Yn ystod ei gyfnod yn y Tŷ Gwyn, ceisiodd Mr Clinton dod â heddwch i’r Dwyrain Canol, gan ddod â chynrychiolwyr o Israel a’r PLO ynghyd i arwyddo cytundebau Oslo yn 1993. 

Roedd Mr a Mrs Clinton yn rhan o drafodaeth gyhoeddus gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ac Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Paul Boyle yn ystod eu hymweliad. 

Un o’r prif bynciau trafod oedd dod o hyd i dir cyffredin mewn gwleidyddiaeth. 

Dywedodd Mrs Clinton, a gollodd etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau yn 2016: “Mae’n bwysig ceisio modelu arweinyddiaeth a pherthnasoedd parchus - gan drin pobl eraill, hyd yn oed gwrthwynebwyr, â pharch.”

Anogodd Mark Drakeford i bobl ifanc “fod yn uchelgeisiol.”

Pan ofynnwyd iddo sut y gall pobl ifanc wneud gwahaniaeth, dywedodd y Prif Weinidog: “Peidiwch ag anwybyddu’r pethau bach oherwydd trwy wneud y pethau bach rydych chi’n gwneud eich ffordd i’r pethau mawr.”

Yn ystod y sgwrs, dywedodd Mrs Clinton ei bod yn "gefnogwr mawr" o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, sydd yn ôl Llywodraeth Cymru yn gwella "llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru."

Ychwanegodd: "Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno deddf sy'n ystyried yr effeithiau ar ein wyrion, dyna'r union feddylfryd byd-eang sydd ei angen arnom."
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.