Newyddion S4C

Israel yn annog Rwsia i amddiffyn eu dinasyddion ar ôl i dorf ymosod ar faes awyr

30/10/2023
Maes awyr Dagestan

Mae Israel wedi galw ar Rwsia i sicrhau bod eu dinasyddion yn saff ar ôl i dorf ymosod ar faes awyr yn Dagestan, gyda rhai ohonyn nhw’n gweiddi sloganau gwrthsemitaidd.

Roedd fideos ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos torf yn symud drwy faes awyr Makhachkala, gydag adroddiadau eu bod nhw’n chwilio am deithwyr oedd wedi cyrraedd o Tel Aviv yn Israel.

Roedd rhai yn chwifio baneri Palestina ac yn gweiddi "Allahu Akbar".

Dywedodd swyddfa Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, fod angen i Rwsia weithredu er mwyn atal trais yn erbyn Iddewon ac Israeliaid.

Roedd Israel “yn disgwyl i’r awdurdodau yn Rwsia amddiffyn diogelwch holl ddinasyddion Israel ac Iddewon ble bynnag y maen nhw ac i weithredu’n gadarn yn erbyn y terfysgwyr ac yn erbyn y rheini sy’n annog trais yn erbyn Iddewon ac Israeliaid.”

Dywedodd asiantaeth ehediadau Rwsia, Rosaviatsia bod lluoedd diogelwch wedi atal unrhyw wrthdaro.

Cafodd ugain o bobl eu hanafu, gan gynnwys rhai swyddogion heddlu, meddai gweinidogaeth iechyd Rwsia. Mae gan rai anafiadau difrifol ac mae dau mewn cyflwr difrifol.

Bydd y maes awyr ar gau nes dydd Mawrth, meddai Rosaviatsia, ac mae adroddiadau o’r wlad fod 60 o bobl wedi eu cadw yn y ddalfa.

Mae Dagestan yn weriniaeth sy’n rhan o Rwsia sydd wedi'i lleoli ar Fôr Caspia, yng Ngogledd y Cawcasws yn Nwyrain Ewrop. Yn ôl arolwg a gynhaliwyd yn 2012 roedd 83% o’r boblogaeth yn Fwslemiaid.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.