Newyddion S4C

Cymraeg ar Duolingo: Yr ap eisiau buddsoddi ‘adnoddau prin’ mewn ieithoedd ‘gyda galw uchel’

22/10/2023
Duolingo

Mae cwmni Duolingo wedi dweud eu bod nhw eisiau buddsoddi “adnoddau prin” mewn ieithoedd “gyda galw uchel”.

Daw ar ôl iddyn nhw ddatgan na fydd y cwrs Cymraeg ar Duolingo yn cael ei ddiweddaru o fis Tachwedd ymlaen.

Mae’r tîm sydd wedi bod yn gweithio ar y cwrs Cymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi pwysau ar Duolingo i ailystyried.

Cadarnhaodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, ddydd Sadwrn ei fod yn bwriadu ysgrifennu at y cwmni.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Duolingo eu bod nhw’n anelu at “atal diweddariadau ar y cwrs Cymraeg ym mis Tachwedd”.

“Ein bwriad yw buddsoddi adnoddau prin mewn i gyrsiau sydd â galw uchel fel Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg sy’n gwasanaethu cynulleidfa fawr yn y DU a ledled y byd,” medden nhw.

“Mae Cymraeg eisoes yn un o’n cyrsiau mwyaf cynhwysfawr, a bydd yn aros am ddim i bawb.

“Fe fydd yno o hyd ar gyfer pobl sydd eisiau dechrau dysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau.”

‘Allweddol’

Mae’r tiwtor iaith Richard Morse o Gasnewydd a gychwynnodd y cwrs yn 2015 wedi dweud ei fod wedi gobeithio ei gweld yn datblygu ymhellach.

Dywedodd wrth Newyddion S4C nad oedd yn eglur pam fod y cwrs yn cael ei rewi rwan gan nad oedd wedi cael diweddariad y tu hwnt i gywiriadau ers mis Ionawr 2021. 

Dylai Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ofyn am ragor o amser cyn rhewi'r cwrs fel bod modd ei datblygu fel ei fod yn cyd-fynd â safonau CEFR, y fframwaith Ewropeaidd er mwyn mesur gallu ieithyddol, meddai.

Mewn neges at ddefnyddwyr y cwrs dywedodd: “Cysylltwch â'r gweinidog a gofynnwch iddo ofyn am fwy o amser gan Duolingo er mwyn cwblhau’r gwaith o sicrhau bod y cwrs yn cyd-fynd â'r safonau dysgu ieithoedd rhyngwladol."

Dywedodd y gweinidog,  Jeremy Miles ei fod yn bwriadu "ysgrifennu at Duolingo i'w holi i ystyried, sut, ynghyd â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, y gallwn eu cefnogi i sicrhau datblygiad pellach i'r cwrs Cymraeg".

"Mae Duolingo yn adnodd allweddol sy'n medru helpu dysgwyr ar eu taith i ddod yn siaradwyr Cymraeg," meddai.

Mae dros 650,000 yn defnyddio Duolingo Cymraeg ac mae dros 2m wedi lawrlwytho y cwrs yn ôl y tîm datblygu.

Yn 2021 cyhoeddwyd y byddai'r cwrs Cymraeg yn dod dan ofal y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Wrth ymateb ar y pryd dywedodd Jeremy Miles: “Mae llwyddiant y cwrs Cymraeg ar Duolingo yn dangos bod galw go iawn i ddysgu’r iaith – dyma newyddion ardderchog wrth i ni weithio tuag at wireddu uchelgais Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050”.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.