Newyddion S4C

Apêl am dystion ar ôl i gerddwr farw mewn gwrthdrawiad ar ffordd ddeuol

22/10/2023
Yr A483

Mae’r heddlu yn apelio am dystion ar ôl i ddyn farw wedi gwrthdrawiad â cherbyd ar ffordd ddeuol yn Wrecsam yn oriau mân bore Sul.

Roedd y dyn yn cerdded ar yr A483 tua’r gogledd rhwng Cyffordd 4 (A525 Ffordd Rhuthun) a Chyffordd 5 (cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug).

Wedi’r gwrthdrawiad cafodd y gwasanaethau brys eu galw ond bu farw'r dyn yn y fan a’r lle.

Dywedodd yr heddlu fod ei berthnasau agosaf a'r crwner wedi cael gwybod.

Roedd y ffordd ar gau am gyfnod ond mae bellach wedi ailagor.

'Diolch'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Donna Vernon: “Mae ein cydymdeimladau ni gyda theulu a ffrindiau’r dyn ar adeg anodd.

“Rwy’n annog unrhyw un a allai fod wedi bod yn teithio ar hyd yr A483 ar adeg y digwyddiad, neu unrhyw un a allai fod â fideo camera yn eu cerbyd i gysylltu â ni.

“Hoffwn hefyd ddiolch i fodurwyr am fod yn amyneddgar tra bod y ffordd ar gau.”

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â’r heddlu ar-lein neu drwy ffonio 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 23001039592.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.