Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif straeon ar fore Llun, 7 Mehefin.

Cymru yn dechrau symud i lefel rhybudd 1

Mae cyfyngiadau'r cyfnod clo wedi parhau i gael eu llacio yng Nghymru ddydd Llun, wrth i'r wlad ddechrau symud i lefel rhybudd 1.  Bydd cam cyntaf y llacio yn galluogi i hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored a hyd at dair aelwyd i ffurfio aelwyd estynedig.  Bydd gweithgareddau a digwyddiadau wedi eu trefnu yn cael cynnwys hyd at 10,000 o bobl hefyd, ond fe fydd angen dilyn canllawiau penodol.

Lansio cronfa £3m newydd i roi seibiant i ofalwyr di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cronfa newydd o £3 miliwn o roi seibiant i ofalwyr di-dâl.  Daw'r cyhoeddiad ar ddechrau Wythnos y Gofalwyr a'r gobaith yw y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael.

Rakie Ayola o Gaerdydd yn ennill gwobr Bafta - WalesOnline

Roedd llwyddiant i'r actor Rakie Ayola o Gaerdydd yng ngwobrau'r Bafta nos Sul.  Enillodd y wobr am Actores Gefnogol Orau am ei rhan yn y ddrama BBC, Anthony, a oedd yn adrodd hanes dyn ifanc o'r enw Anthony Walker a gafodd ei lofruddio yn 2005 mewn ymosodiad hiliol.

Apiau canlyn i annog pobl i gymryd brechlyn Covid-19 - The Independent

Bydd apiau canlyn yn annog pobl i gymryd brechlyn Covid-19 fel rhan o ymgyrch newydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.  Daw hyn wrth i bobl dan 30 oed ddechrau derbyn gwahoddiad i gael eu brechu yn Lloegr yr wythnos hon.  Mae 60.2% o bobl rhwng 18 a 29 oed yng Nghymru eisoes wedi derbyn dos cyntaf o'r brechlyn.

Dilynwch y diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.