Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law mewn grym i rannau helaeth o Gymru

19/09/2023
Glaw trwm

Mae rhybudd melyn am law trwm mewn grym ar gyfer y rhan helaeth o Gymru. 

Mae'r rhybudd wedi bod mewn grym ers 06:00 ddydd Mawrth a bydd yn parhau tan 18:00 ddydd Mercher. 

Yn ystod y cyfnod 36 awr, mae disgwyl rhwng 50mm a 100mm o law i ddisgyn, gyda hyd at 150-200mm mewn rhai ardaloedd. 

Mae’n bosib y gallai rhai cartrefi a busnesau brofi llifogydd, gyda gwasanaethau bws a thrên yn cael eu heffeithio yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Gallai rhai cyflenwadau pŵer hefyd gael eu heffeithio. 

Bydd y rhybudd mewn grym yn:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.