Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law trwm ar gyfer y rhan helaeth o Gymru

18/09/2023
Glaw

Mae rhybudd melyn am law trwm wedi ei gyhoeddi ar draws rhan helaeth o Gymru.

Mae’r rhybudd ddydd Mawrth a Mercher yn ymestyn o arfordir gogledd Cymru at Gaerdydd tua’r de.

Mae disgwyl llifogydd a bydd y glaw hefyd yn effeithio ar drafnidiaeth meddai'r Swyddfa Dywydd.

Bydd yn dechrau am 6.00 ddydd Mawrth ac yn dod i ben am 18.00 ddydd Mercher.

Bydd y rhybudd mewn grym yn:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

'36 awr'

“Bydd glaw a fydd yn drwm ar brydiau yn effeithio ar sawl rhan o’r DU ddydd Mawrth a Mercher,” meddai llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd.

“Bydd y glaw trymaf yn syrthio dros dir yng ngogledd orllewin Lloegr, gogledd orllewin Cymru a de Cymru.

“Dros gyfnod o 36 awr yn yr ardaloedd rheini mae 50-100mm o law yn debygol o syrthio, a chymaint â 150-200mm mewn rhai ardaloedd."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.