Newyddion S4C

Un wedi marw ac wyth yn yr ysbyty ar ôl bwyta mewn bwyty yn Bordeaux

14/09/2023
tchin tchine wine bar.png

Mae un person wedi marw ac wyth arall wedi eu cludo i'r ysbyty ar ôl cael eu heintio â chyflwr Botwliaeth (Botulism) yn Bordeaux.

Mae 10 achos o Fotwliaeth wedi ei gysylltu â bwyta mewn bwyty yn Bordeaux rhwng 4 a 10 Medi. 

Mae'r achosion i gyd yn gysylltiedig â bwyta sardinau cartref a gafodd eu gwneud gan y perchennog ym mwyty'r 'Tchin Tchin Wine Bar' yn y ddinas. 

Mae Bordeaux wedi bod yn cynnal rhai o gemau Cwpan Rygbi'r Byd, sy'n cael ei chynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd. 

Roedd miloedd o gefnogwyr Cymru ac Iwerddon yn y ddinas ar gyfer y gemau yn erbyn Ffiji a Romania y penwythnos diwethaf. 

Mae Botwliaeth yn gyflwr prin ond a all beryglu bywyd, sy'n cael ei achosi gan wenwynau sydd wedi eu cynhyrchu gan facteria Clostridium botulinum.

Mae'r mwyafrif o bobl yn holliach gyda thriniaeth, ond gall y paralysis ledaenu i'r cyhyrau sy'n rheoli anadlu os nad yw'n cael ei drin yn gyflym, gyda symptomau yn cynnwys poen abdomenol, teimlo'n sâl, trafferthion llyncu a thrafferthion anadlu.

Fel arfer, dydy tymheredd uchel ddim yn gysylltiedig â'r afiechyd. 

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth Ddiogelwch Iechyd y DU (UKHSA): "Mae awdurdodau iechyd cyhoeddus yn Ffrainc wedi adnabod nifer o achosion o Fotwliaeth yn gysylltiedig â bwyty yn Bordeaux. 

"Mae'r UKHSA wedi cael gwybod am nifer bach o Brydeinwyr a wnaeth fwyta yn y Tchin Tchin Wine Bar yn Bordeaux rhwng 4 a 10 Medi. Mae unigolion a gafodd eu hadnabod gan awdurdodau Ffrainc a bellach wedi dychwelyd i'r DU yn derbyn gofal meddygol.

"Ond, fe all fod yna fwy o bobl bellach yn y DU a fwytodd yn y bwyty yn Bordeaux sydd heb gael eu hadnabod gan awdurdodau Ffrainc."

Mae'r UKHSA yn annog unrhyw un a fwytodd yn y bwyty rhwng 4 a 10 Medi i gysylltu gyda'r adran achosion brys lleol ar unwaith a gadael iddyn nhw wybod eu bod wedi ymweld â bwyty sydd gydag achosion o Fotwliaeth.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Ffrainc y dylai unrhyw un a wnaeth fwyta yn y bwyty rhwng y dyddiadau weld meddyg ar unwaith "rhag ofn bod symptomau yn ymddangos ar ôl ymweld â'r bwyty." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.