Newyddion S4C

Pedwerydd parc cenedlaethol i Gymru?

Defaid

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod wedi cael comisiwn gan Lywodraeth Cymru i werthuso'r achos dros greu pedwerydd parc  cenedlaethol yng Nghymru, a hynny yn y gogledd ddwyrain.

Dyma fyddai'r datblygiad parc cenedlaethol cyntaf i gael ei ystyried yng Nghymru ers bron i 70 mlynedd, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cafodd Parciau Cenedlaethol Eryri, Arfordir Penfro a Bannau Brychineiog eu sefydlu yn yr 1950au.  

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar-lein ac wyneb yn wyneb ym misoedd Hydref a Thachwedd i drafod syniadau ar gyfer y gogledd ddwyrain. 

Yn ôl datganiad gan y sefydliad amgylcheddol, bydd y cynllun yn seiliedig ar "Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) bresennol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy."

Bydd yr achos dros barc cenedlaethol newydd yn cael ei ystyried o fewn tymor presennol y Senedd (2021-2026). 

Meddai Ash Pearce, Rheolwr y Prosiect: "Bydd ymgynghoriad llawn ar y map ffiniau arfaethedig yn digwydd yn 2024 pan fyddwn wedi cwblhau ein hasesiadau. Ar hyn o bryd mae'r map yn diffinio'r ardal lle byddwn yn canolbwyntio ein gwaith asesu, mae gennym ddiddordeb mewn gwrando ar safbwyntiau'r holl randdeiliaid a'u deall.

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y prosiect i ddod i un o'n digwyddiadau ar-lein neu i ddigwyddiad galw heibio wyneb yn wyneb i gael gwybod mwy am y gwaith yr ydym yn ei wneud a rhannu eich adborth â ni drwy lenwi holiadur."

Bydd y digwyddiadau hynny yn cael eu cynnal rhwng 9 Hydref a 27 Tachwedd 2023. 

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.