Newyddion S4C

Rhybudd melyn am stormydd ar draws rhannau o Gymru

09/09/2023
storm

Mae rhybudd melyn am stormydd a chawodydd trymion mewn grym ar draws rhannau o Gymru ddydd Sadwrn. 

Mae'r rhubudd mewn grym o 14:00 tan 21:00.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod llifogydd hefyd yn bosib mewn mannau yn sgil cyfnodau o hyd at 50mm o law mewn dwy awr. 

Mae’r Swyddfa Dywydd yn annog unigolion i fod yn wyliadwrus wrth deithio, ac fe all y stormydd achosi oedi i drafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae posibilrwydd y gallai rhai ffyrdd gael eu cau hefyd oherwydd y stormydd. 

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

•    Ceredigion
•    Conwy
•    Sir Ddinbych
•    Sir y Fflint
•    Gwynedd
•    Powys
•    Wrecsam

Mae’r Swyddfa Dywydd hefyd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd rhwng 14:00 a 23:59 ddydd Sul.

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:
•    Conwy
•    Sir Ddinbych
•    Sir y Fflint
•    Gwynedd
•    Ynys Môn
•    Wrecsam

Tywydd braf

Daw'r rhybudd wrth i'r Swyddfa Dywydd ddisgwyl diwrnod poethaf y flwyddyn ar draws y DU ddydd Sadwrn.

Roedd disgwyl i'r tymheredd daro 33C yn ne Lloegr, yn uwch na'r 32.6C a gofnodwyd yn Surrey ddydd Iau.

Dywedodd prif feteorolegydd y Swyddfa Dywydd, Paul Gundersen: “Er y bydd y tymeredd uchel a'r awyr heulog yn parhau mewn sawl rhan o'r DU ddydd Sadwrn, mae yna hefyd bosibilrwydd y bydd rhai stormydd mellt a tharanau.

"Mae hyn wedi arwain at gyhoeddi Rhybudd Melyn ar gyfer rhannau o ganolbarth Lloegr a Chymru."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.