Newyddion S4C

Cyhuddo prifathro o gam-drin plentyn yn rhywiol

08/09/2023
Neil Foden

Mae prifathro ysgol uwchradd wedi ymddangos yn y llys i wynebu cyhuddiad o gam-drin plentyn yn rhywiol. 

Fe gafodd Neil Foden, sy'n 66 oed ac yn dod o Hen Golwyn, ei gadw yn y ddalfa yn dilyn gwrandawiad byr yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Gwener. 

Mae’r prifathro wedi’i gyhuddo o droseddau gan gynnwys cam-drin safle o ymddiriedaeth, gweithgaredd rhywiol gyda phlentyn, ymosodiad rhywiol ar blentyn a chyfathrebu’n rhywiol gyda phlentyn.

Ni wnaeth cyfreithiwr Mr Foden wneud cais am fechnïaeth ar ei ran. 

Fe fydd Mr Foden yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ym mis Hydref.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth all fod o gymorth i'w hymchwiliad i gysylltu gyda'r llu gan ddefnyddio cyfeirnod  A143631.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.