Newyddion S4C

Rhybudd melyn am stormydd posib i rannau o Gymru ddydd Sadwrn

08/09/2023
storm

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd a chawodydd trymion ar draws gogledd a gorllewin Cymru ddydd Sadwrn. 

Mae rhybudd hefyd fod llifogydd yn bosib mewn rhai ardaloedd o’r wlad, o ganlyniad i gyfnodau o hyd at 50mm o law mewn dwy awr. 

Mae’r Swyddfa Dywydd yn annog unigolion i fod yn wyliadwrus wrth deithio, ac fe all y stormydd achosi oedi i drafnidiaeth gyhoeddus. 

Fe all rhai ffyrdd hefyd gael eu cau.

Fe fydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol: 

•    Ceredigion
•    Conwy
•    Sir Ddinbych
•    Sir y Fflint
•    Gwynedd
•    Powys
•    Wrecsam
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.