Newyddion S4C

Annog cerddwyr i osgoi defnyddio llwybr ger Castell Conwy

31/08/2023
Ffordd Llanrwst- Conwy

Mae cerddwyr sy’n cerdded drwy fwa mewn wal ger Castell Conwy wedi cael eu hannog i ddefnyddio llwybr arall yn sgil ofnau am ddiogelwch.

Mae’r ardal rhwng maes parcio Morfa Bach yn ardal Gyffin a’r castell yng nghanol y dref yn un prysur yn ystod gwyliau’r haf pan mae twristiaid yn ymweld â'r dref ganoloesol.

Ond mae nifer o yrwyr sy’n teithio ar hyd Ffordd Llanrwst yn dweud eu bod wedi gweld nifer o achosion peryglus.

Nid oes palmant yn yr ardal, ond mae cerddwyr yn dal i ddefnyddio'r llwybr yn hytrach na chymryd y ffordd hirach o amgylch y castell.

Dywedodd Cyngor Conwy eu bod yn annog pobl i ddefnyddio llwybr o dan y rheilffordd sydd gerllaw'r ffordd.

Arwyddion

Dywedodd un tad 47 oed sy'n byw yn Nyffryn Conwy, fod angen mwy o arwyddion i helpu cerddwyr.

“Pam nad oes arwyddion rhybudd ar y ffordd ger y bwa sy’n arwain at Gyffin, yn cynghori cerddwyr i beidio â mynd i fyny yno?" meddai.

“Mae angen arwyddion y ddwy ochr i’r arch a dweud y gwir, ar y ffordd i fyny o Gyffin a’r cyfeiriad arall.

“Rwyf wedi gweld ambell i achos o ddamweiniau agos yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, gan gynnwys un lle bu bron i ddynes â phram gael ei tharo.

“Dylai’r cyngor wneud mwy i gyfeirio pobol at dwnnel cerddwyr y maes parcio.”

Dywedodd un ymwelydd â'r ardal, David Jones, ei fod ef yn arfer cerdded drwy'r arch.

“Fe fyddai'n cymryd amser hir iawn i gerdded o gwmpas,” meddai.

“Gallaf weld y gallai fod yn beryglus gan na allwch chi bob amser weld cerddwyr pan fyddwch chi'n gyrru yn y tywyllwch.”

'Ffordd hawsaf'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Conwy: “Rydym yn annog pobl i ddefnyddio’r llwybr diogel i Gonwy yn hytrach na defnyddio mynedfa ffordd  y castell.

“Rydym wedi ychwanegu arwyddion ym maes parcio Morfa Bach – wrth yr allanfeydd a ger y peiriannau talu ac arddangos – i atgoffa cerddwyr mai’r ffordd hawsaf i gyrraedd Conwy ar droed yw drwy’r danffordd.

“Mae arwyddion ychwanegol i dwristiaid sy’n cyfeirio cerddwyr at safleoedd a lleoliadau penodol, trwy’r danffordd i gerddwyr.

“Nid yw’n bosib gwahardd cerddwyr rhag cerdded ar y ffordd, gan fod ganddyn nhw hawl gyfreithiol i wneud hynny

“Fodd bynnag, byddai’n well gennym pe baent yn defnyddio’r llwybrau cerddwyr mwy diogel.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.