Newyddion S4C

Ofgem yn gostwng y cap ar brisiau ynni

25/08/2023
Biliau / Costau byw

Mae’r rheoleiddiwr ynni Ofgem wedi cyhoeddi ei fod yn gostwng y cap ar brisiau ynni £150.

Daw wedi i gwymp ym mhrisiau cyfanwerthol nwy ostwng costau i gyflenwyr.

O Hydref 1 bydd y cap newydd yn golygu y bydd biliau cartrefi yn gostwng i tua £1,923 y flwyddyn.

Dyma'r tro cyntaf iddo syrthio dan £2,000 ers mis Ebrill y llynedd.

Mae hynny’n seiliedig ar ddefnydd cyfartalog o 2,900 kWh o drydan a 12,000 kWh o nwy.

Dywedodd prif weithredwr Ofgem Jonathan Brearley ei fod yn “newyddion da”.

“Ond rydw i’n gwybod bod pobl yn wynebu amser caled yn sgil yr argyfwng costau byw a dydw i ddim yn gallu cynnig unrhyw sicrwydd y bydd pethau’n gwella dros y gaeaf,” meddai.

Er bod y cap yn gostwng fe allai faint mae pobol yn ei dalu gynyddu am nad oes cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth y DU fel ag yr oedd dros y gaeaf diwethaf.

Dywedodd David Cheadle, prif weithredwr y Money Advice Trust, ei fod yn “gyfnod pryderus iawn i bobol sy’n cael trafferth talu eu biliau ynni”.

“Bydd nifer o deuluoedd yn wynebu dewisiadau amhosib dros y gaeaf heb ragor o gefnogaeth,” meddai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.