Teyrnged i ddyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Llanuwchllyn 

NS4C

Mae teulu dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yng Ngwynedd wedi talu teyrnged iddo. 

Bu farw Scott Adam Edwards, 30 oed, mewn gwrthdrawiad ar yr A494 rhwng Llanuwchllyn a Rhydymain brynhawn dydd Llun. 

Dywedodd ei deulu fod y gŵr o Wrecsam yn fab a brawd “arbennig” ac yn dad “gwych” i’w ferch, Amaya. 

Mae’r teulu wedi gofyn am breifatrwydd yn ystod y cyfnod wedi’r digwyddiad. 

Mae’r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth gan unrhyw un fyddai wedi bod yn teithio ar yr A494 tua 15:15 dydd Llun, 31 Mai, gan ddefnyddio’r cyfeirnod 21000352226.