Newyddion S4C

Netflix yn rhybuddio pobl i beidio rhannu cyfrif y tu hwnt i'w haelwyd

24/05/2023
S4C

Mae Netflix wedi cyhoeddi y bydd yn anfon e-byst at gwsmeriaid yn nodi na ellir rhannu cyfrifon gyda phobl y tu hwnt i'w haelwyd.  

Dywedodd y cwmni ffrydio bod cyfrif Netflix ar gyfer “un aelwyd yn unig,” sy'n golygu nad oes modd rhannu manylion cyfrif, a chyfrineiriau gydag eraill. 

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn mesurau tebyg mewn gwledydd fel Chile, Costa Rica a Pheriw wedi i’r gwasanaeth golli nifer o danysgrifwyr yn sgil costau byw a rhagor  o gystadleuaeth ym maes ffrydio.

Mewn datganiad ddydd Mawrth dywedodd Netflix: “Yn dechrau heddiw, byddwn yn anfon yr e-bost yma at bobl sy’n rhannu eu cyfrif Netflix gyda phobl y tu allan i’w cartref. 

“Gall pawb sy’n byw o fewn yr un aelwyd ddefnyddio Netflix lle bynnag maen nhw – yn y cartref, wrth deithio, ar wyliau – a gellir cymryd mantais o nodweddion newydd fel Trosglwyddo Proffil a Rheoli Mynediad a Dyfeisiau.

“Dylai cyfrif Netflix cael ei ddefnyddio gan aelwyd un unig.

“Rydym yn cydnabod bod gan ein tanysgrifwyr lawer o ddewisiadau ym maes adloniant,”

“Dyma pam rydym yn buddsoddi gymaint mewn ystod eang o ffilmiau a rhaglenni teledu newydd,” ychwanegodd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.