Arbenigwyr yn wfftio cynllun i greu twnnel £15bn rhwng Cymru ag Iwerddon

Nation.Cymru

Mae arbenigwr ar ddatganoli wedi disgrifio syniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig o greu twnnel rhwng Caergybi a Dulyn o dan Fôr Iwerddon fel "tacteg sinigaidd".

Yn ôl adroddiadau, mae disgwyl i waith ymchwil edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu'r fath gynllun, gyda'r gost yn hyd at £15bn.

Ond mae'r Athro Deidre Heenan o Brifysgol Ulster yn anghytuno â'r cynlluniau, gan ddweud fod y Prif Weinidog Boris Johnson yn gwrthod cydnabod "effaith Brexit galed ar Ogledd Iwerddon".

Darllenwch y stori'n llawn yma.