Newyddion S4C

Ashley Rogers

Teyrnged teulu i ddyn 29 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yn Sir Benfro

NS4C 14/05/2023

Mae teulu dyn 29 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yn Sir Benfro fore dydd Sadwrn wedi rhoi teyrnged iddo.

Bu farw Ashley Thomas Rogers o Gilgeti yn y fan a'r lle pan oedd yn gyrru ei feic modur ar hyd yr A477 i gyfeiriad Penfro.

Bu'r beic modur mewn gwrthdrawiad gyda fan wen oedd yn tynnu trelar. Roedd y fan wedi bod yn teithio ar hyd yr A4075 o Benfro, cyn ymuno â’r A477 i gyfeiriad Caerfyrddin.

Dywedodd ei deulu wrth roi teyrnged iddo: “Rydym ni fel teulu mor drist ein bod wedi colli Ashley.

“Roeddem yn ei garu a bydd colled fawr ar ei ôl gan ei ddyweddi, ei fab, ei deulu a'i ffrindiau.”

Mae'r teulu yn gofyn am breifatrwydd wrth iddynt alaru.

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda'r llu gan ddyfynnu'r cyfeirnod DP-20230513-109.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.