Arolwg elusen yn amlygu argyfwng tai yng Nghymru

The National - Wales

Mae arolwg diweddaraf gan elusen Shelter Cymru wedi dangos mai pobl sy’n derbyn incwm isel sydd yn cael eu heffeithio waethaf gyda phroblemau tai. 

Yn ôl gwaith ymchwil yr elusen, pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, pobl ag anableddau, neu aelod o'r gymuned LHDT sydd wedi'u heffeithio'n benodol, gyda rhai yn byw mewn tai o safon gwael sy’n cynnwys problemau fel lleithder a diffyg gwres.

Dywedodd Shelter Cymru fod oddeutu 34% o'r rhai a oedd wedi cymryd rhan yn yr arolwg yng Nghymru wedi'u heffeithio gan yr argyfwng tai.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Jaggery